Browsing by Author Чихладзе, В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Исследование вариаций концентрации приземного озона в экологически чистойХарчилава, Дж.; Багашвили, Н.; Чихладзе, В.; Kharchilava, J.; Bagashvili, N.; Chikhladze, V.; ხარჩილავა, ჯ.; ბაგაშვილი, ნ.; ჩიხლაძე, ვ.
2014Некоторые результаты исследований и перспективы активных воздействий на атмосферные аэрозолиЦицкишвили, М.; Лушников, А.; Загайнов, В.; Пхаладзе, М.; Амиранашвили, А.; Цхакая, К.; Чихладзе, В.; Киквадзе, Р.; Гогинава, И.; Tsitskishvili, M.; Lushnikov, A.; Zagainov, V.; Pkhaladze, M.; Amiranashvili, A.; Tskhakaia, K.; Chikhladze, V.; Kikvadze, R.; Goginava, I.
2014О возобновлении противоградовых работ в ГрузииАмиранашвили, А.; Глонти, Н.; Дзодзуашвили, У.; Ломтадзе, Дж.; Чихладзе, В.; Amiranashvili, A.; Ghlonti, N.; Dzodzuashvili, U.; Lomtadze, J.; Chikhladze, V.; ამირანაშვილი, ა.; ღლონტი, ნ.; ძოძუაშვილი, უ.; ლომთაძე, ჯ.; ჩიხლაძე, ვ.
2005Радиационные риск-факторы и безопасность населенияЭко-гео-метеорологический союз Грузии «Экогеомет»; Eco-Geo-Meteorological Union of Georgia “Ecogeomet”; საქართველოს ეკო-გეო-მეტეოროლოგიური კავშირი „ეკოგეომეტი“; Амиранашвили, А.; Чихладзе, В.; Киркитадзе, Д.; Тархнишвили, Л.; Амиранашвили, Г.; Чихладзе, А.; Amiranashvili, A.; Chikhladze, V.; Kirkitadze, D.; Tarkhnishvili, l.; Amiranashvili, G.; Chikhladze, A.; ამირანაშვილი, ა.; ჩიხლაძე, ვ.; კირკიტაძე, დ.; თარხნიშვილი, ლ.; ამირანაშვილი, გ.; ჩიხლაძე, ა.
2014გამოკვლევების თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები გეოფიზიკის ინსტიტუტში ატმოსფეროს ფიზიკის დარგშიამირანაშვილი, ა.; ბლიაძე, თ.; ჩიხლაძე, ვ.; Amiranashvili, A.; Bliadze, T.; Chikhladze, V.; Амиранашвили, А.; Блиадзе, Т.; Чихладзе, В.
2017გარეშე ფაქტორებით ტრიგერირებული მეწყრების ლაბორატორიული და მათემატიკური მოდელირება. საველე კვლევებიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი; Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Mikheil Nodia Institute of Geophysics; Тбилисский Государственный Университет Им. И. Джавахишвили Институт геофизики им. Михаила Нодиа; სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭო: აბაშიძე ვ. (მთავარი რედაქტორი), ადამია შ., ამირანაშვილი ა. (მდივანი), აჯიევი ა. (ყაბარდო-ბალკარეთის რესპუბლიკა, რუსეთი), ბენდერევი ა. (ბულგარეთი), ბოლაშვილი ნ., გამყრელიძე ე., გველესიანი ა., გვენცაძე თ., გოგიჩაიშვილი ა. (მექსიკა), დარახველიძე ლ. (მთავარი რედაქტორის მოადგილე), ელიზბარაშვილი ე., ვარამაშვილი ნ., ზაალიშვილი ვ. (რესპუბლიკა ჩრდილოეთ ოსეთი-ალანია, რუსეთი), თავართქილაძე კ., კვინიკაძე მ., კერესელიძე ზ., კორძაძე ა., მამმადლი ტ. (აზერბაიჯანი), მელიქაძე გ., მეტრეველი გ., მინდელი პ., პეტროსიანი ჰრ. (სომხეთი), პოვოლოცკაია ნ. (რუსეთი), ჟოვინსკი ე. (უკრაინა), სენიკი ი. (რუსეთი), ტატიშვილი მ., ქართველიშვილი კ., ქირია ჯ., ღლონტი ნ., ჩაგელიშვილი გ., ჭელიძე თ., ხარშილაძე ო., ხვედელიძე ზ.; The editorial and publishing board :Abashidze V. (Editor-in-Chief), Adamia Sh., Adjiev A. (Kabardino-Balkar Republic, Russia), Amiranashvili A. (secretary), Benderev A. (Bulgaria), Bolashvili N., Chagelishvili G., Chelidze T., Darakhvelidze L. (Associate Editor), Elizbarashvili E., Gankrelidze I., Ghlonti N., Gogichaishvili A. (Mexica), Gvelesiani A., Gventsadze T., Kartvelishvili K., Kereselidze Z., Kharshiladze O., Khvedelidze Z., Kiria J., Kordzadze A., Mammadli T. (Azerbaijan), Kvinikadze M., Melikadze G.,Metreveli G., Mindeli P., Petrosyan Hr. (Armenia), Povolotskaia N. (Russia), Senik I. (Russia), Tatishvili M., Tavartkiladze K., Varamashvili N., Zaalishvili V. (Republic of North Ossetia-Alania, Russia), Zhovinsky E. (Ukraine).; Редакционно-издательский совет: Абашидзе В.Г. (главный редактор), Адамия Ш.А., Аджиев А.Х. (Кабардино-Балкарская Республика, Россия), Амиранашвили А.Г. (секретарь), Бендерев А.Д. (Болгария), Болашвили Н.Р., Варамашвили Н.Д., Гамкрелидзе И.П., Гвелесиани А.Г., Гвенцадзе Т.Г., Глонти Н.Я., Гогичаишвили А.Т. (Мексика), Дарахвелидзе Л.К. (заместитель главного редактора), Жовинский Э.Я. (Украина), Заалишвили В.Б. (Республика Северная Осетия-Алания, Россия), Картвелишвили К.З., Квиникадзе М.С., Кереселидзе З.А., Кириа Дж.К., Кордзадзе А.А., Маммадли Т. (Азербайджан), Меликадзе Г.И., Метревели Г.С., Миндели П.Ш., Петросян Г.М. (Армения), Поволоцкая Н.П. (Россия), Сеник И.А. (Россия), Таварткиладзе К.А., Татишвили М.Р., Харшиладзе О.А., Хведелидзе З.В., Чагелишвили Г.Д., Челидзе Т.Л., Элизбарашвили Э.Ш.; ვარამაშვილი, ნ.; ჭელიძე, თ.; დევიძე, მ.; ჩიხლაძე, ვ.; Varamashvili, N.; Chelidze, T.; Devidze, M.; Chikhladze, V.; Варамашвили, Н.; Челидзе, Т.; Девидзе, М.; Чихладзе, В.; ჯაში, გ.; ირემაშვილი, ი.; Jashi, G.; Iremashvili, I.; Джаши, Г.; Иремашвили, И.
2020კახეთში 2016-2020 წწ. სეტყვასაწინააღმდეგო სამუშაოების ზოგიერთი შედეგებისსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა"; ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი,; ამირანაშვილი, ა.; კვესელავა, ნ.; ქვილითაია, ნ.; საური, ი.; შავლაყაძე, შ.; ჩიხლაძე, ვ.; Amiranashvili, A.; Kveselava, N.; Kvilitaia, N.; Sauri, I.; Shavlakadze, Sh.; Chikhladze, V.; Амиранашвили, А.; Квеселава, Н.; Квилитая, Н.; Саури, И.; Шавлакадзе, Ш.; Чихладзе, В.
2023მთის მყინვარები და დისტანციური ზონდირებაჩიხლაძე, ვ.; ვარამაშვილი, ნ.; Chikhladze, V.; Varamashvili, N.; Чихладзе, В.; Варамашвили, Н.
2014მობილური კავშირის ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოშიამირანაშვილი, ა.; ტაბიძე, ნ.; ნინუა, ე.; ჩიხლაძე, ვ.; ციცქიშვილი, მ.ს.; გოგინავა, ი.; ფხალაძე, მ.; ლეკიშვილი, ი.; ბაქუზანაშვილი, თ.; ჩხარტიშვილი, ა.; მამაგეიშვილი, დ.; ციცქიშვილი, მ.მ.; Amiranashvili, A.; Tabidze, N.; Ninua, E.; Chihladze, V.; Tsitskishvili, M.S.; Goginava, I.; Pkhaladze, M.; Lekishvili, I.; Bakuzanashvili, T.; Chhartishvili, A.; Mamageishvili, D.; Tsitskishvili, M.M.; Амиранашвили, А.; Табидзе, Н.; Нинуа, Е.; Чихладзе, В.; Цицкишвили, М.С.; Гогинава, И.; Пхаладзе, М.; Лекишвили, И.; Бакузанашвили, T.; Чхартишвили, А.; Мамагеишвили, Д.; Цицкишвили, М.М.
2005 წ.რადიაციული რისკ-ფაქტორები და მოსახლეობის უსაფრთხოებასაქართველოს ეკო-გეო-მეტეოროლოგიური კავშირი „ეკოგეომეტი“; ამირანაშვილი, ა.; ჩიხლაძე, ვ.; კირკიტაძე, დ.; თარხნიშვილი, ლ.; ამირანაშვილი, გ.; ჩიხლაძე, ა.; Amiranashvili, A.; Chikhladze, V.; Kirkitadze, D.; Tarkhnishvili, l.; Amiranashvili, G.; Chikhladze, A.; Амиранашвили, А.; Чихладзе, В.; Киркитадзе, Д.; Тархнишвили, Л.; Амиранашвили, Г.; Чихладзе, А.
2020სეტყვიანობა საქართველოში 2014-2018 წწ.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ბეგლარაშვილი, ნ.; ვარამაშვილი, ნ.; ფიფია, მ.; ჩიხლაძე, ვ.; ჯანელიძე, ი.; Beglarashvili, N.; Varamashvili, N.; Pipia, M.; Chikhladze, V.; Janelidze, I.; Бегларашвили, Н.; Варамашвили, Н.; Пипия, М.; Чихладзе, В.; Джанелидзе, И.
2012ფოტოქიმიური სმოგი თბილისშიამირანაშვილი, ა.; ბლიაძე, თ.; ჩიხლაძე, ვ.; Амиранашвили, А.; Блиадзе, Т.; Чихладзе, В.; Amiranashvili, A.; Bliadze, T.; Chikhladze, V.