ქართველი მეცნიერები : [78] Community home page

Logo
გამოჩენილ ქართველი მეცნიერების ბიოგრაფიები, ბიობიბლიოგრაფიები, მნიშვნელოვანი შრომები, ფოტოები...

Browse

Sub-communities within this community

Logo

ალექსანდრე ჯავახიშვილი (1875-1973) [1]

კოლექცია მოიცავს ბიოგრაფიას, ბიობიბლიოგრაფიას, ფოტოებს

Logo

ანდრია აფაქიძე (1914-2005) [8]

კოლექცია მოიცავს ბიოგრაფიას, ბიობიბლიოგრაფიას, ფოტოებს

Logo

გიორგი ჩიტაია (1890-1986) [3]

კოლექცია მოიცავს გიორგი ჩიტაიას ბიოგრაფიას, ბიობიბლიოგრაფიას, ფოტოებს

Logo

ექვთიმე თაყაიშვილი (1863-1953) [7]

კოლექცია მოიცავს ექვთიმე თაყაიშვილის ბიოგრაფიას, ბიობიბლიოგრაფიას, ფოტოებს

Logo

ვიქტორ კუპრაძე (1903-1985) [5]

კოლექცია მოიცავს ვიქტორ კუპრაძის ბიოგრაფიას, ბიობიბლიოგრაფიას, ფოტოებს

Logo

ილია ვეკუა (1907-1977) [26]

კოლექცია მოიცავს ილია ვეკუას ბიოგრაფიას, ბიობიბლიოგრაფიას, ძირითად შრომებს, ფოტოებს, ვიდეო მასალას

Logo

ნიკო მუსხელიშვილი (1891-1976) [4]

კოლექცია მოიცავს ნიკო მუსხელიშვილის ბიოგრაფიას, ბიობიბლიოგრაფიას, ფოტოებს

Logo

ქეთევან ლომთათიძე (1911-2007) [1]

კოლექციაში შესულია ბიობიბლიოგრაფია

Logo

შალვა ამირანაშვილი (1899-1975) [9]

კოლექცია მოიცავს ბიოგრაფიას, ბიობიბლიოგრაფიას, ფოტოებს