ტარას აბზიანიძე (1889-1969) : [14] Community home page

Logo
ქართველი ფიზიკოსი, პედაგოგი, მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე ტარას აბზიანიძე მოღვაწეობდა მე-20 საუკუნის 30-­60-იან წლებში. მისი ნაშრომის "ნიუტონის კანონებისა და კეპლერის ელიფსის კრიტიკა" პირველი ნაწილი 1960 წელს გამოიცა. მეორე ნაწილის გამოცემა საბჭოთა პერიოდში აკრძალული იყო. სრულად ნაშრომი წელს გამოიცა. იგი დღესაც აქტუალური და საინტერესოა მეცნიერებისა და მკვლევრებისთვის.

Browse

Collections in this community