Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/7183
Title: დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა : წელიწდეული 2014
Authors: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
National Center For Alternative Dispute Resolution
ბურდული, ირაკლი
Burduli, Irakli
Keywords: სამართალი
Issue Date: 2016
Description: გურანდა ბურსულაია - სასკოლო მედიაცია: რისკი თუ ევრიკა?; Guranda Bursulaia - School Mediation: Risk Or Heureka?; თეო კვირიკაშვილი - მედ-არბი/არბ-მედი და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში; Teo Kvirikashvili - Med-Arb/Arb – Med And The Prospects Of Its Development In Georgia; ლევან ჟორჟოლიანი - ბოდიში და პატიება მედიაციის პროცესში; Levan Zhorzholiani - Apology And Forgiveness In The Mediation Process; სიმონ ტაკაშვილი - მედიაციის, როგორც დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ფორმის, მნიშვნელობა კოლექტიური შრომითი დავის განხილვისა და გადაწყვეტის პროცესში; Simon Takashvili - The Importance Of Mediation As A Form Of Alternative Dispute Resolution In The Process Of Collective Labor Dispute Discussion And Settlement; Giorgi Narmania - Party-Appointed Arbitrators: Past, Present And Future; გიორგი ნარმანია მხარეთა მიერ დანიშნული არბიტრი: წარსული, აწმყო, მომავალი; James J. Alfini - Mediation As A Calling: Addressing The Disconnect Between Mediation Ethics And The Practices Of Lawyer Mediators; ჯეიმს ჯ. ალფინი - მედიაცია როგორც გამოწვევა: მედიაციის ეთიკასა და ადვოკატ მედიატორების პრაქტიკას შორის კავშირის წყვეტის საპასუხოდ; Alex Azarov - Mediation For Lawyers; ალექს აზაროვი - მედიაცია ადვოკატებისათვის; Alex Azarov - Speediation: The Challenges Of Resolving A Dispute In An Hour; ალექს აზაროვი - პროცესების დაჩქარება: გამოწვევები დავის მოკლე დროში გადასაწყვეტად; Debra Berman, James Alfini - Lawyer Colonization Of Family Mediation: Consequences And Implications; დებრა ბერმანი, ჯეიმს ალფინი - ადვოკატის ჩართულობა ოჯახური დავის მოგვარებაში: მისი მნიშვნელობა და შედეგები; Catherine Burnett - Advising Clients About Adr: A Practical Guide To Having Difficult Conversations About Selecting Options; ქეთრინ გ.ბარნეთი - კლიენტების კონსულტირება დავების მოგვარების ალტერნატიული მეთოდის შესახებ (ADღ): პრაქტიკული სახელმძღვანელო ვარიანტების შერჩევის შესახებ რთული დიალოგის წარმოების დროს; Alexandra Crampton, Michael Tsur - Negotiation Stands Alone; ალექსანდრა ქრემფტონი, მაიკლ ცური - მოლაპარაკება განცალკევებით დგას; Yoshihisa Hayakawa - Arbitration As A Tool For Hedging Risks Of Dispute Resolution In Investment: A Brand-New Strategy With Investment Treaty Arbitration; იოშიჰისა ჰაიაკავა - ინვესტიციებში სადავო საკითხების მოგვარებისას არბიტრაჟის, როგორც ერთ-ერთი მექანიზმის გამოყენება რისკების შემცირების მიზნით — საინვესტიციო სახელშეკრულებო არბიტრაჟის უახლესი სტრატეგია; Kimberlee K. Kovach - The Lawyer's Duties And Responsibilities In Dispute Resolution Good Faith In Mediation – Requested, Recommended, Or Required? A New Ethic; კიმბერლი კოვაკი - ადვოკატთა მოვალეობები და პასუხისმგებლობა დავის გადაწყვეტისას, კეთილსინდისიერება მედიაციაში - თხოვნის, რეკომენდაციის თუ მოთხოვნის სახით დადგენილი? ახალი ეთიკა; Yasuhei Taniguchi - Adr (Mediation) In Japan And In The United States; იასუშეი ტანიგუჩი - დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდი (შუამდგომლობა) იაპონიასა და შეერთებულ შტატებში; Michael Tsur - Adr – Appropriate Disaster Recovery; მიქაელ ცური - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა _ კატასტროფის შედეგების სათანადო ლიკვიდაცია; Tasha Willis - Online Dispute Resolution For Business To Consumer E-Commerce Disputes; თაშა ვილისი - ბიზნესსა და მომხმარებელს შორის ელექტრონული ვაჭრობის სფეროში არსებული დავების ონლაინ გადაწყვეტა.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7183
Appears in Collections:დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა : წელიწდეული = Alternative Dispute Resolution : Yearbook

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
davis-alt 2014.pdfდავის ალტერნატიული გადაწყვეტა : წელიწდეული 201440.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.