DSpace About DSpace Software
 

DSpace at Georgian Library Association >
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი >
თსუ იურიდიული ფაკულტეტი >
ჟურნალები >
სამართლის ჟურნალი >
სამართლის ჟურნალი >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7219

Title: სამართლის ჟურნალი. N2, 2011
Authors: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Faculty of Law
ზოიძე, ბესარიონ
Zoidze, Besarion
Keywords: სამართალი
Issue Date: 2011
Description: სულხან ონიანი - უკიდურესი აუცილებლობა, როგორც სახარებისეული ტელეოლოგიური განმარტების ფორმულის - “შაბათი კაცისათვის და არა კაცი შაბათისათვის” - ანარეკლი სჯულისკანონში; ელზა ჩაჩანიძე - ტყუილი მთხრობლობა; ირაკლი ბურდული - სანოტარო ბიუროს ფინანსებისა და ნოტარიუსის შრომის ანაზღაურების საკითხისათვის; ქეთევან ირემაშვილი - ჯანმრთელობის დაზღვევის სამართლებრივი რეგულირების თავისებურებანი; ეკატერინე ლაფაჩი - საჯარო რეესტრი - უძრავ ნივთებზე უფლებათა მარეგისტრირებელი ორგანო და ამ სფეროში განხორციელებული რეფორმები; გიორგი მახარობლიშვილი - მეწარმე სუბიექტთა დოგმატურ-თეორიული გამიჯვნა კაპიტალურ საზოგადოებათა საწყისებზე; ნათია ჩიტაშვილი შეცვლილი გარემოებებით წარმოშობილი შესრულების გართულება და შეუძლებლობა; ანა რამიშვილი - მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კერძოსამართლებრივი მექანიზმები სამომხმარებლო კრედიტის ხელშეკრულებაში; სერგი ჯორბენაძე - შეცდომა გარიგებაში, პარალელი სხვა სამართლებრივ ინსტიტუტებთან; გია გოგიბერიძე - გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საჯარო ინტერესების დაცვისა და ლობირების პროცესის რეგულირება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით; თამარ ზაალიშვილი - ადგილობრივ თვითმმარველობასა და რეგიონის დეკონცენტრირებულ მმართველობას შორის კომპეტენციების გამიჯვნის სამართლებრივი გარანტიები; ნინო კილასონია - ადმინისტრაციულ ნორმაშემოქმედებაში ხალხის მონაწილეობის ფორმები; ბესარიონ ზოიძე - პოზიტიური სამართლის მოქმედების ფარგლების ანუ მოწესრიგებული ადამიანისა და მიმტევებელი სახელმწიფოს შესახებ (ესეი); გიორგი დავითაშვილი - დანაშაული და სასჯელი ქართულ ჩვეულებით სამართალში; ლადო ჭანტურია - რამდენიმე განმარტება “განმარტებასთან” დაკავშირებით; ჰანს კელზენი - რა არის სამართლის წმინდა თეორია?; ევგენია კურზინსკი - სინგერი ღირებულებათა იურისპრუდენცია როგორც გერმანული სამართლის მეთოდიკის საფუძველი; სახელმძღვანელო პრინციპები ავტორთათვის.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7219
ISSN: 1987-76-68
Appears in Collections:სამართლის ჟურნალი

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sam journ N2 2011.pdfსამართლის ჟურნალი. N2, 20112 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback