საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 119 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119 = Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119 (2013) : [69] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 69
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Numerical modeling of orographically disturbed air flow in the troposphere in conditions of nonstationarity of large –scale background processesDemetrashvili, D.; Davitashvili, T.; დემეტრაშვილი, დ.; დავითაშვილი, თ.; Деметрашвили, Д.; Давиташвили, Т.
2013ზოგიერთი ლოკალურ-„ფენომენური“ ატმოსფერული მოვლენების შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომითხვედელიძე, ზ.; დავითაშვილი, თ.; სამხარაძე, ი.; Khvedelidze, Z.; Davitashvili, T.; Samkharadze, I.; Хведелидзе, З.; Давиташвили, Т.; Самхарадзе, И.
2013Циклоны и антициклоны в черноморско-средиземноморском регионеБаянкина, Т.М.; Воскресенская, Е.Н.; Коваленко, О.Ю.; Маслова, В.Н.; Bayankina, T.M.; Voskresenskaya, E.N.; Kovalenko, O.Yu.; Maslova, V.N.
2013Опасные гидрометеорологические явления как последствия глобального потепленияАббасова, М. А.; Abbasova, M.A.
2013Современные тенденции изменения климата ГрузииЭлизбарашвили, Э. Ш.; Татишвили, М. Р.; Элизбарашвили, М. Э.; Месхия, Р. Ш.; Элизбарашвили, Ш. Э.; ელიზბარაშვილი, ე.; ტატიშვილი, მ.; ელიზბარაშვილი, მ.; მესხია, რ.; ელიზბარაშვილი, შ.; Elizbarashvili, E.Sh.; Tatishvili, M.R.; Elizbarashvili, M.E.; Meskhia, R.Sh.; .Elizbarashvili, Sh. E
2013Оценка изменения климата на территории АрменииМелконян, Г.А.; Овсепян, А.Р.; Ирицян, А.Р.; Халатян, Е.С.; Геворгян, А.М.; Melkonyan, G.; Ovsepyan, A.; Irityan, A.; Khalatyan, E.; Gevorgyan, A.
2013Climate and causes of its variabilityTatishvili, M.; Bolashvili, N.; Mkurnalidze, I.; ტატიშვილი, მ.; ბოლაშვილი, ნ.; მკურნალიძე, ი.; Татишвили, М.; Болашвили, Н.; Мкурналидзе, И.
2013Анализ опасных гидрометеорологических явлений на территории Азербайджанской РеспубликиМахмудов, Р.Н.; Mahmudov, R.N.
2013Оценка риска экстремально обильных осадков с использованием их режимных данныхБегалишвили, Н.А.; Бериташвили, Б.Ш.,; Цинцадзе, Т.Н.; Бегалишвили, Н.Н.; Мдивани, С.Г.; Цинцадзе, Н.Т.; ბეგალიშვილი, ნ.; ბერიტაშვილი, ბ.; ცინცაძე, თ.; ბეგალიშვილი, ნ.ნ.; მდივანი, ს.; ცინცაძე, ნ.; Begalishvili, N.; Beritashvili, B.; Tsintsadze, T.; Begalishvili, N.N.; Mdivani, S.; Tsintsadze, N.
2013ატმოსფერული ნალექების რეჟიმი იმერეთში კლიმატის გლობალური დათბობის ფონზემიქაუტაძე, დ.; კვაბზირიძე, მ.; Mikautadze, D.; Kvabziridze, M.; Микаутадзе, Д.К.; Квабзиртдзе, М.Н.
2013Оценка современной тенденции изменения максимальной температуры воздуха на территории Азербайджана в конце хх – начале ххi столетийСафаров, С. Г.; Махмудов, Р.Н.; Safarov, S.Q.; Mahmudov, R.N.
2013გარე კახეთის ტერიტორიაზე მზის ჯამური რადიაციის ვერტიკალური განაწილების შეფასებაბერიტაშვილი, ბ.; კაპანაძე, ნ.; Beritashvili, B.; Kapanadze, N.; Бериташвили, Б. Ш.; Капанадзе, Н.
2013Статистическая оценка ожидаемых изменений температуры воздуха в Тбилиси и Санкт-Петербурге до 2056 годаАмиранашвили, А.Г.; Картвелишвили, Л.Г.; Трофименко, Л.Т.; Хуродзе, Т.В.; ამირანაშვილი, ა.; ქართველიშვილი, ლ.; ტროფიმენკო, ლ.; ხუროძე, თ.; Amiranashvili, A.; Kartvelishvili, L.; Trofimenko, L.; Khurodze, T.
2013Изменение ветрового режима на территории большого и малого кавказа в конце хх века (в пределах Азербайджанской республики)Махмудов, Р.Н.; Сафаров, С.Г.; Сулейманов, M.Ф.; Сафаров, А.С.; Гусейнов, Г.М.; Mahmudov, R.N.; Safarov, S.Q.; Suleymanov, M.F.; Safarov, A.S.,; Huseynov, H.M.
2013ტემპერატურული რეჟიმის სეზონური წანაცვლებათავართქილაძე, კ.; მუმლაძე, დ.; ლომიძე, ნ.; Tavartkiladze, K.; Mumladze, D.; Lomidze, N.; Таварткиладзе, К.; Мумладзе, Д.; Ломидзе, Н.
2013იმერეთის ტერიტორიის ჰელიოენერგეტიკული რესურსებისამუკაშვილი., რ.დ; დიასამიძე, ც.ო.; Samukashvili, R.; Diasamidze, Ts.; Самукашвили, Р.Д.; Диасамидзе, Ц.О.
2013Перспективы исследования региональных и локальных климатических изменений Грузии по данным сеточных массивов высокого разрешения за период 1936-2008 годыЭлизбарашвили, Э.Ш.; Татишвили, М.Р.; Элизбарашвили, М.Э.; Элизбарашвили, Ш. Э.; Месхия, Р.Ш.; Шавлиашвили, Л.У.; ელიზბარაშვილი, ე.; ტატიშვილი, მ.; ელიზბარაშვილი, მ.; ელიზბარაშვილი, შ.; მესხია, რ.; შავლიაშვილი, ლ.; Elizbarashvili, E.Sh.; Tatishvili, M.R.; Elizbarashvili, M.E.; Meskhia, R.Sh.; .Elizbarashvili, Sh.E; Shavliashvili, L.
2013Estimation of agro-climatic potential of mtsheta-mtianeti regionMeladze, M.G.; Meladze, G.G.; მელაძე, მ.გ.; მელაძე, გ.გ.; Меладзе, М.Г.; Меладзе, Г.Г.
2013Construction zoning of Georgia in view of complex climatic characteristicsKartvelishvili, L.; Mkurnalidze, I.; Megrelidze, L.; Shavishvili, N.; ქართველიშვილი, ლ.; მკურნალიძე, ი.; მეგრელიძე, ლ.; შავიშვილი, ნ.; Картвелишвили, Л.; Мкурналидзе, И.; Мегрелидзе, Л.; Шавишвили, Н.
2013Distribution of winter wheat with account of global warmingMeladze, G.G.; Meladze, M.G.; მელაძე, გ.გ.; მელაძე, მ.გ.; Меладзе, Г.Г.; Меладзе, М.Г.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 69