პერიოდული გამოცემები : [2319] Community home page

Browse

Sub-communities within this community

Collections in this community

კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული [10]

საქართველოს რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული (1920 წელს საქართველოს სენატთან არსებული) საკოდიფიკაციო განყოფილების გამოცემა

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე [2]

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე = Bulletin of the Georgian National Museum