ჟურნალები : [1884] Community home page

Browse

Sub-communities within this community

Collections in this community

Logo

H2SO4 [1]

პირველი ფუტურისტული ჟურნალი

Христианский восток [26]

Серия, посвященная изучению христианской культуры народов Азии и Африки

აისი [2]

ქართული ლიტერატურული ჟურნალი

აკაკის თვიური კრებული [26]

ყოველთვიური სალიტერატურო ჟურნალი

ალიონი [2]

ყოველკვირეული საპოლიტიკო, სამეცნიერო და სალიტერატურო ჟურნალი

ამომავალი მზე [1]

ყოველთვიური სამეცნიერო და სალიტერატურული ჟურნალი

აჭარისტანი [3]

ყოველთვიური სამხატვრო-სალიტერატურო ჟურნალი

ახალ სკოლისაკენ [12]

ორთვიური პედაგოგიური ჟურნალი

ახალგაზრდა მწერალი [1]

სრულიად საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ყოველთვიური სამხატვრო-სალიტერატურო ჟურნალი

Logo

ახალი გზა [72]

ქართული ყოველკვირეული პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ლიტერატურული ჟურნალი

ახალი კვალი [7]

ყოველ კვირეული სამეცნიერო საპოლიტ. და სალიტერატურო ჟურნალი

ახალი მათრახი [11]

იუმორისტული ჟურნალი

ახალი ნაკადი [1]

პერიოდული საზოგადოებრივი, სამეცნიერო და სალიტერატურო ჟურნალი

ახალი ძალა [1]

ორკვირეული ჟურნალი

ახირებული [2]

ყოველკვირეული იუმორისტული ჟურნალი კარიკატურებით

ბაღდადის წეროები [1]

ქართული ლიტერატურული ჟურნალი

ბზიკი [2]

იუმორისტული ჟურნალი

ბუნება და ხელოვნება [1]

ყოველთვიური სამხატვრო სალიტერატურო ჟურნალი

Logo

განათლება [28]

ქართული სამეცნიერო-პედაგოგიური და ლიტერატურული ჟურნალი

განთიადი [2]

ყოველთვიური საღვთისმეტყველო-ფილოსოფიური, პოლიტიკური და ლიტერატურული ჟურნალი

განთიადი [17]

ორკვირეული სამეცნიერო, სალიტერატურო და საპოლიტიკო ჟურნალი

Logo

დურუჯი [1]

რუსთაველის თეატრის მსახიობთა კორპორაცია „დურუჯის“ ჟურნალი

ეკალი [2]

ქართული ყოველკვირეული იუმორისტული ჟურნალი

ეკალი [2]

იუმორისტული წერილების კრებული

ერი [28]

პოლიტიკური, სამეცნიერო და სალიტერატურო ჟურნალი

ერობა [12]

ორკვირეული საერობო ჟურნალი

ერობა და ქალაქი [5]

ერობათა და ქალაქთა კავშირის ორგანო

ექიმი [3]

ყოველთვიური, სამეცნიერო და საზოგადოებრივი სამედიცინო ჟურნალი

ეშმაკის მათრახი [236]

ქართული ყოველკვირეული იუმორისტული ჟურნალი

ეშმაკის მახე [12]

ქართული ყოველკვირეული ლიტერატურულ - იუმორისტული ჟურნალი

ვაზი და ღვინო [12]

სამეცნიერო-პოპულარული ორკვირიანი ჟურნალი

თავისუფალი საქართველო [1]

ქართული ჟურნალი

თავისუფლება [3]

ორკვირეული სამეცნიერო, სალიტერატურო და საპოლიტიკო ჟურნალი

თეატრი და მუსიკა [3]

ხელოვნების ყოველთვიური ჟურნალი

თეატრი და ცხოვრება [329]

სათეატრო-სალიტერატურო ჟურნალი

თოლაბულისის სარტყელი [2]

ყოველთვიური სალიტერატურო და სამხატვრო ჟურნალი

ივერია [57]

საპოლიტიკო და სალიტერატურო ჟურნალი

იმედი [20]

ყოველთვიური საპოლიტიკო და სალიტერატურო ჟურნალი

იმედი [2]

ყოველთვიური ჟურნალი სიღნაღის გიმნაზიის მოწაფეებისა

კავკასიონი [1]

ქართული ყოველთვიური ჟურნალი

კავშირი [2]

ყოველ კვირეული საკოოპერაციო ჟურნალი

კლდე [113]

ყოველკვირეული, საზოგადო ეკონომიური და სალიტერატურო ჟურნალი

კოოპერაცია [2]

ყოველკვირეული სახალხო ჟურნალი

კრებული [12]

სალიტერატურო ჟურნალი

კრონოსის სარკე [2]

სალიტერატურო ჟურნალი

ლახტი [6]

ყოველკვირეული სალიტერატურო კარიკატურებიანი ჟურნალი

Logo

ლეილა [3]

სამხატვრო-სალიტერატურო კრებული

ლიგეია [2]

გაზეთ "რევოლუციონური ნობათი"-სა და გაზეთ "შრომის" სალიტერატურო დამატება

ლიტერატურა და სხვა [1]

ქართველი „ფუტურისტ-ლეფელების“ ლიტერატურულ-მხატვრული ჟურნალი.

Logo

ლომისი [7]

სრულიად საქართველოს მწერალთა კავშირის ყოველკვირეული სახელოვნო-სალიტერატურო ჟურნალი

მათრახი [36]

იუმორისტული ჟურნალი

მათრახი და სალამური [62]

ყოველკვირეული იუმორისტული ჟურნალი

მასხარა [2]

საოხუნჯო მასალების კრებული

მატიანე [5]

ვანის რაიონის ისტორიის, ეთნიგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრის კრებული

მემარცხენეობა [2]

ქართული ხელოვნების მემარცხენე ფრონტი

მეოცნებე ნიამორები [11]

„ცისფერყანწელთა“ ლიტერატურული ჯგუფის ბეჭდვითი ორგანო

მნათობი [2]

ყოველკვირეული საპოლიტიკო, სამეცნიერო და სალიტერატურო ჟურნალი

მოამბე [62]

ყოველთვიური საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, სამეცნიერო და ლიტერატურული ჟურნალი

მოგზაური [69]

ისტორიულ-არქეოლოგიური და გეოგრაფიულ-ეთნოგრაფიული სურათებიანი ყოველთვიური ჟურნალი

მწყემსი [129]

სასულიერო ორკვირეული ჟურნალი

ოქროს ვერძი [5]

ყოველკვირეული ქართული ლიტერატურული ჟურნალი

ოხუნჯი [2]

იუმორისტული წერილების კრებული

სალამური [18]

სალიტერატურო ჟურნალი

საქართველოს ეკონომისტი [2]

ყოველთვიური ეკონომიური ჟურნალი

საქართველოს მოამბე [12]

კვირეული საპოლიტიკო, სამეცნიერო და სალიტერატურო ჟურნალი

საქართველოს საწარმოო ძალები და ბუნებრივი რესურსები [3]

რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი

Logo

სიმართლის ხმა [35]

ყოველკვირეული ჟურნალი

ტალღა [5]

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის აჭარის განყოფილების ალმანახი

Logo

ტარტაროზი [109]

ქართული იუმორისტული ჟურნალი

Logo

შვიდი მნათობი [2]

ლიტერატურურული ჟურნალი

Logo

შოლტი [29]

ყოველთვიური იუმორისტული ჟურნალი

შრომის მოამბე [1]

ორკვირეული ჟურნალი

ჩვენი თაობა [57]

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ორთვიური ჟურნალი

Logo

ჩირაღდანი [32]

გაზეთ "კომუნისტი"-ს სალიტერატურო-სამხატვრო ორკვირეული დამატება

ცეცხლი [2]

კარიკატურებიანი ჟურნალი

Logo

ცისარტყელა [8]

ყოველთვიური ჟურნალი

ცხოვრება [23]

ორკვირეული სამეცნიერო, სალიტერატურო და საპოლიტიკო ჟურნალი

წიგნის მეგობარი [1]

პირველი ქართული საბიბლიოთეკონომიო ჟურნალი

Logo

ხელოვნება [1]

სრულიად საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა პროფ. კავშირის ყოველკვირეული ორგანო

ჯეჯილი [2]

საყმაწვილო ნახატებიანი ყოველთვიური ჟურნალი