საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული : ტომი N 129 = Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 129 = Научный Реферируемый Сборник Трудов Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 129 (2020) : [20] Collection home page

წინამდებარე კრებულში შესულია ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის 67-ე მაისის სამეცნიერო სესიაზე მოსმენილი მოხსენებები, მიძღვნილი ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემებისადმი. შესაბამისი სტატიები მოცემულია შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებათა მიხედვით: მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგია, აგრომეტეოროლოგია, ჰიდროლოგია, კლიმატის ცვლილება, ბუნებრივი გარემოს დაბინძურება. კრებული განკუთვნილია გეოფიზიკურ, გეოგრაფიულ და ეკოლოგიურ მეცნიერებათა სხვადასხვა დარგში მომუშავე მეცნიერებისა და სპეციალისტებისათვის, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2020ჰაერის ნაკადის მიკროცირკულიაციური მოძრაობის დინამიკა და კლიმატური თავისებურებანი სამეგრელო–სვანეთის რეგიონზესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; ხვედელიძე, ზ.; სამხარაძე, ი.; ტატიშვილი, მ.; ზოტიკიშვილი, ნ.; Khvedelidze, Z.; Samkharadze, I.; Tatishvili, M.; Zotikishvili, N.; Хведелидзе, З.В.; Самхарадзе, И.Н.; Зотикишвили, Н.Ш.; Татишвили, М.Р.
2020გეომაგნიტური ინდექსების გამოყენება ამინდის და კლიმატის კვლევაშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; ტატიშვილი, მ.; ხვედელიძე, ზ.; სამხარაძე, ი.; ფალავანდიშვილი, ა.; Tatishvili, M.; Khvedelidze, Z.; Samkharadze, I.; palavandishvili, A.; Татишвили, М.Р.; Хведелидзе, З.В.; Самхарадзе, И.И.; Палавандишвили, А.М.
2020ქ. თბილისის ჰაერის ტემპერატურის ცვალებადობის ანალიზისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; კაპანაძე, ნ.; მკურნალიძე, ი.; Kapanadze, N.; Mkurnalidze, I.; Капанадзе, Н.И.; Мкурналидзе, И.П.
2020ნალექთა ხელოვნური რეგულირების სამუშაოთა ჩატარების სამართლებრივი ასპექტებისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; კაპანაძე, ნ.; ბერიტაშვილი, ბ.; ცინცაძე, თ.; Kapanadze, N.; Beritashvili, B.; Tsintsadze, T.; Капанадзе, Н.И.; Бериташвили, Б.Ш.; Цицадзе, Т.Н.
2020ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ნიადაგებში დარიშხანის შემცველობის ქიმიური კვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო; შავლიაშვილი, ლ.; არაბიძე, მ.; ბაქრაძე, ე.; კუჭავა, გ.; ტაბატაძე, მ.; Shavliashvili, .L.; Arabidze, M,; Bakradze, E.; Kuchava, G.; Tabatadze, M.; Шавлиашвили, Л.У,; Арабидзе, М.А.; Бакрадзе, Е.М,; Кучава, Г.П; Табатадзе, М.М.
2020ქ.თბილისის ატმოსფეროს მტვრით დაბინძურების ანალიზი მონიტორინგის ქსელის მონაცემების მიხედვითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი; კუხალაშვილი, ვ.; მდივანი, ს.; გიგაური, ნ.; სურმავა, ა.; ინწკირველი, ლ.; Kukhalashvili, V.; Mdivani, S.; Gigauri, N.; Surmava, A.; Intskirveli, L; Кухалашвили, В.Г,; Мдивани, С.Г.; Гигаури, Н.Г.; Сурмава, А.А.; Инцкирвели, Л.Н.
2020ატმოსფეროს ეკოლოგიური დატვირთვის მაჩვენებლის სივრცულ - დროითი განაწილების შეფასების საკითხისთვისსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; გუნია, გ.; Gunia, G.; Гуниа, Г.С.
2020ატმოსფერული მტვრის თავისებურებანისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; გუნია, გ.; Gunia, G.; Гуниа, Г.С.
2020ქ.თბილისის ატმოსფერული ჰაერის PM-ნაწილაკებით დაბინძურების გამოკვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; გიგაური, ნ.; მდივანი, ს.; კუხალაშვილი, ვ.; სურმავა, ა.; ინწკირველი, ლ.; Gigauri, N.G.; Mdivani, S.G.,; Kukhalashvili, V.G; Surmava, A.A.; Intskirveli, L.N.; Гигаури, Н.Г.; Мдивани, С.Г.; Кухалашвили, В.Г.; Сурмава, А.А.; Инцкирвели, Л.Н.
2020საქართველოს სამშენებლლო-კლიმატური დარაიონება კომპლექსური პარამეტრების გათვალისწინებითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; ქართველიშვილი, ლ.; Kartvelishvili, L.; Картвелишвили, Л.Г.
2020კლიმატური პირობების გავლენა ზოგიერთი ვირუსული ინფექციის გავრცელებაზე საქართველოშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; ფიფია, მ.; ბეგლარაშვილი, ნ.; დიასამიძე, ც.; Pipia, M.; Beglarashvili, N.; Diasamidze, C.; Пипиа, М.Г.; Бегларашвили, Н.Г.,; Диасамидзе, Ц.О.
2020ყინვების გავლენა აგროკულტურებზე კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; მელაძე, გ.; მელაძე, მ.; Meladze, G.; Meladze, M.; Меладзе, Г.Г.; Меладзе, М.Г.
2020მდინარე ვერეს წყლიანობის რეჟიმის ცვალებადობა დაკვირვების მრავალწლიური პერიოდის ცალკეული ფაზების მიხედვითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ალავერდაშვილი, მ.; ცინცაძე, ნ.; ხუფენია, ნ.; Ajaverdashvili, M.; Tsintsadze, N.; khhufenia, N.; Алавердашвили, М.Ш.; Цинцадзе, Н.Т.; Хуфениа, Н.Г.
2020საქართველოს მყინვარული აუზების დეგრადაცია კლიმატის ცვლილების გამოსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო; შენგელია, ლ.; კორძახია, გ.; თვაური, გ.; ძაძამია, მ.; Shengelia, L.; Kordzakhia, G.; Tvauri, G.; Dzadzamia, M.; Шенгелия, Л.Д.; Кордзахия, Г.И.; Тваури, Г.А.; Дзадзамия, М. Ш.
2020საქართველტტოში სარწყავად გამოყენებული ზოგიერთი მდინარის წყლის რესურსები ვეგეტაციის პერიოდში და მათი სტატსტიკური მახასიათებლებისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; შველიძე, ო.; Shvelidze, O.; Швелидзе, О.Г.
2020საირიგაციო წყლის რესურსების მაფორმირებელი ფაქტორები და მათი დინამიკა შიგნი კახეთის რეგიონშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; ბასილაშვილი, ც.; Basilashvili, Ts.; Басилашвили, Ц.З.
2020იმერეთის რეგიონში მდინარის ჩახერგილი უბნების გარღვევის შედეგად წარმოშობილი წყალმოვარდნების გეოგრაფია და მათი თავიდან აცილების გზებისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; გორგიჯანიძე, ს.; Gorgijanidze, S.; Горгиджанидзе, С. Н.
2020მდინარე ნენსკრას ხეობის და მისი შენაკადების ზვავსაშიშროებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; სალუქვაძე, მ.; კობახიძე, ნ.; Salukvadze, M.; kobakhidze, N.; Салуквадзе, М.Е,; Кобахидзе, Н.Ш.
2020ზვავების დინამიკური მახასიათებლებისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; სალუქვაძე, მ.; Salukvadze, M.; Салуквадзе, М.Е.
2020საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული : ტომი N 129საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი; Institute Of Hydrometeorology Of The Georgian Technical University; Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета; ცინცაძე, თ. (მთ. რედაქტორი); მელაძე, გ.; გორგიჯანიძე, ს.; ელიზბარაშვილი, ე.; ტატიშვილი, მ.; Tsintsadze, T. (Editor-in-Chief); Meladze, G.; Gorgijanidze, S.; Elizbarashvili, E.; Intskirveli, L.; Tatishvili, M.; Цинцадзе, Т.Н. (Главный редактор); Меладзе, Г.Г.; Горгиджанидзе, С.Н.; Элизбарашвили, Э.Ш.; Инцкирвели, Л.Н.; ინწკირველი, ლ.; Татишвили, М.Р.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20