საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული : ტომი N 125 = Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 125 = Научный Реферируемый Сборник Трудов Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 125 (2018) : [16] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2018მდინარე მტკვარზე (მინაძე) მინიმალური დონეებისა და ხარჯების ცვალებადობის დინამიკაგრიგოლია, გ.; ალავერდაშვილი, მ.; Grigolia, G.; Alaverdashvili, M.; Григолия, Г.; Алавердашвили, М.
2018ირიგაციული წყალმოთხოვნილება და წყალუზრუნველყოფა შიგნი კახეთის ტერიტორიაზებასილაშვილი, ც; Basilashvili, Ts.; Басилашвили, Ц.З.
2018წყლის ფაზური გადასვლების გათვალისწინება მეზომეტეოროლოგიის ზოგიერთ რიცხვით მოდელშიგელაძე, გ.; ბეგალიშვილი, ნ.; ბეგალიშვილი, ნ.; G. Geladze; Begalishvili, N.; Begalishvili, N.; Геладзе, Г.; Бегалишвили, Н.; Бегалишвили, Н.
2018მდ. ალაზნის მოსალოდნელი წყალმცირობის ნეგატიური შედეგების შერბილების შესახებბასილაშვილი, ც.; Basilashvili, Ts.; Басилашвили, Ц.З.
2018საქართველოში წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრობლემაზე 1980-იანი წლებიდან წარმოებ-ულ სამუშაოთა მოკლე მიმოხილვაცინცაძე, თ.; ბერიტაშვილი, ბ.; კაპანაძე, ნ.; მდივანი, ს.; Tsintsadze, T.; Beritashvili, B.; Kapanadze, N.; Mdivani, S.; Цинцадзе, Т.Н.; Бериташвили, Б.Ш.; Капанадзе, Н.И.; Мдивани, С.Г.
2018Селективное поглащение атмосферных аерозолей морской береговой зоны в спектралбном диапазоне 0.52-0.80 МКМТаварткиладзе, К.А.; Болашвили, Н.Р.; Бегалишвили, Н.А.; თავართქილაძე, კ.; ბოლაშვილი, ნ.; ბეგალიშვილი, ნ.; Тavartkiladze, K.; Bolashvili, N.; Begalishvili, N.
2018საქართველოს ტბების კატალოგის ზოგადი მიმოხილვაგორგიჯანიძე, ს.; Gorgijanidze, S.; Горгиджанидзе, С. Н.
2018სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის აგროკლიმატურ პირობებში თხილის კულტურის აგრობიოლოგიური თავისებურებანიმელაძე, მ.გ.; მელაძე, გ.გ.; Meladze, M.G.; Meladze, G.G.; Меладзе, М.Г.; Меладзе, Г.Г.
2018ქარის ენერგეტიკული რესურსები რაჭა-ლეჩხუმის რაიონშისამუკაშვილი, რ.; ვაჩნაძე, ჯ.; დიასამიძე, ც.; Samukashvili, R.; Vachnadze, J.; Diasamidze, Ts.; Самукашвили, Р.; Вачнадзе, Дж.; Диасамидзе, Ц.
2018ქარბუქიან დღეთა რიცხვი საქართველოში 1966-2017 წლების სტატისტიკური მონაცემების მიხედვითფიფია, მ.; ბეგლარაშვილი, ნ.; Pipia, M.; Beglarashvili, N.; Пипиа, М.Г.; Бегларашвили, Н.Г.
2018ლისის ტბის წყლის ჰიდრობიოქიმიური მდგომარეობის დახასიათებაინწკირველი, ლ.; სურმავა, ა.; გიგაური, ნ.; Intskirveli, L.; Surmava, A.; Gigauri, N.; Инцкирвели, Л.Н.; Сурмиава, А.А.; Гигаури, Н.Г.
2018ქალაქ ზესტაფონის ატმოსფეროში მტვრის გავრცელების შეფასება რიცხვითი მოდელირებითგიგაური, ნ.; გვერდწითელი, ლ.; სურმავა, ა.; ინწკირველი, ლ.; Gigauri, N.; Gverdtsiteli, L.; Surmava, A.; Intskirveli., L; Гигаури, Н.; Гвердтсители, Л.; Сурмава, А.; Интскирвели, Л.
2018წყლის ინტეგრებული მართვის მოდელის WEAP 21 გამოყენების გამოცდილებაბერიტაშვილი, ბ.; კაპანაძე, ნ.; მდივანი, ს.; Beritashvili, B.; Kapanadze, N.; Mdivani, S.; Бериташвили, Б.Ш.; Капанадзе, Н.И .; Мдивани, С.Г.
2018საქართველოს მცირე მყინვარებზე კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის შესწავლა დისტანციური ზონდირე-ბის მონაცემების გამოყენებითშენგელია, ლ.; კორძახია, გ.; თვაური, გ.; ცომაია, ვ.; ძაძამია, მ.; Shengelia, L.; Kordzakhia, G.; Tvauri, G.; Tsomaia, V.; Dzadzamia, M; Шенгелия, Л.Д.; Кордзахия, Г.И.; Тваури, Г.А.; Цомая, В.Ш.; Дзадзамия, М. Ш
2018ამინდის პროგნოზის რიცხვითი მოდელები შემოსაზღვრული ტერიტორიისათვისდემეტრაშვილი, დ.; Demetrashvili, D.; Деметрашвили, Д.
2018ჰაერის მიკროცირკულაციური პროცესები და კლიმატური თავისებურებანი თბილისის ტერიტორიაზეხვედელიძე, ზ.; ტატიშვილი, მ.; ზოტიკიშვილი, ნ.; სამხარაძე, ი.; Khvedelidze, Z.; Tatishvili, M.; Zotikishvili, N.; Samkharadze, I.; Хведелидзе, З.; Татишвили, М.; Зотикишвили, Н.; Самхарадзе, И.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16